Social Statement

Social Fairness:
“Verantwoord ondernemen begint bij jezelf”. Vanuit deze gedachte start social fairness bij een duurzaam inkoopbeleid en ketenverantwoordelijkheid.
Bij Mobility4all vinden wij het belangrijk dat de herkomst en de wijze van productie bekend is en dat deze voldoet aan de maatschappelijke normen en waarden.

Onze visie:
Onze ketenverantwoordelijkheid past bij onze visie over social fairness.

Wij werken graag samen met gelijkgestemde partners en blijven focussen op verbeterkansen.

In de voertuigen die wij geschikt maken voor rolstoel – en scootmobiel vervoer kunnen vele onderdelen en materialen worden hergebruikt.

Ook geven wij de mogelijkheid om in een op maat aan te passen voertuig,  gebruikte materialen te gebruiken, dit gaat ten goede van het milieu en de kosten voor de klant zijn lager.

Wij streven ernaar te ondernemen op een manier die leidt tot financiële gezondheid enerzijds en lange termijn voortbestaan anderzijds.

Randvoorwaarden hierbij zijn het creëren van win-win situaties met alle partijen waarmee we graag een langdurige relatie mee opbouwen.

Ons standpunt:
Mobility4all streeft ernaar bewust volgens de hedendaagse ideeën ten aanzien van Social Fairness te ondernemen en onderkent dat een duurzame bedrijfsvoering uitsluitend kan worden bereikt wanneer de drie aspecten van duurzaamheid People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst/waarde) in de juiste balans worden ingevuld en gerespecteerd worden.

Wij zorgen daarom graag voor een juiste balans tussen werknemer en werkgever, goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving.

Recycling:
Bij Mobility4all doen wij bewust aan afvalscheiding deze worden separaat ingezameld bijvoorbeeld; banden, oud papier & karton, metalen & oud ijzer, cartridges & toners, oude mobieltjes, accu’s en Batterijen.

MENU